Wycieczka dydaktyczna do Nysy

20 października uczniowie klas 3A,3B i 2B pod opieką pań Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Malwiny Bednarczyk i Katarzyny Bochenek uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Nysy. W Zakładzie Karnym w Nysie mjr Arkadiusz Komar i mjr Artur Pikuła zapoznali naszych uczniów ze specyfiką pracy w zakładzie karnym. Natomiast w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie płk Mirosław Rasławski przedstawił ciekawą ofertę uczelni przedstawiając między innymi nowatorski kierunek studiów: penitencjarystyka. Jest to kolejny tego typu wyjazd mający na celu wskazanie możliwości dalszej ścieżki kariery zawodowej absolwenta naszej szkoły po skończeniu liceum. W planach są stałe wyjazdy do PWSZ w Nysie na zajęcia w ramach współpracy naszej placówki uczelnią w Nysie.